Home > Sources of funding > “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes [..]

sif-jauns-kras


“Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās latviešu diasporas bērni.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

 

Projects: 11 No.Project PromoterProject's title
1.Nodibinājums "Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks"“Inovators”
2.Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"“Gājputnu mantojums”
3.Biedrība "Upmales mantinieki"“Animācijas nometne Latvijas un diasporas bērniem Rites Tautskolā”
4.Biedrība "Sadarbības platforma"“Latvijas elpa Iecavā – 2017”
5.Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"“Ar saknēm Latvijā”
6.Biedrība "Dēms"“Stūru stūriem tēvu zeme”
7.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"“Daugavas stāsti 2017”
8.Jūrmalas Latviešu biedrība“Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!”
9.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS“Satikšanās Tēvu Zemē”
10.Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"“Lai mūžam balti būtu mēs! (J.Jaunsudrabiņš)”
11.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS“Kokļu Skola”