Начало > Источники финансирования > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, t.sk. administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei vai pastāvošas organizācijas jauniešu nodaļas izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas organizāciju komunikāciju platformu atbalsts un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2018.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 179 119,80 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Проекты: 17 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latviešu biedrība AustrijāTopi asa doma! Topi skanīgs vārds!
2.Biedrība "Mēs-latvieši pasaulē"Vienota latviešu diasporas Notikumu kalendāra datubāzes attīstīšana
3.Latviešu kopība VācijāSeminārnometņu cikls „Jauno līderu skola Minsterē”
4.Asociācija „Luksemburga – Latvija”Biedrības darba informatīvais nodrošinājums
5.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀKlubu veidošana nacionālās identitātes stiprināšanai
6.Zviedrijas Latviešu apvienībaZiemeļeiropas Latviešu diasporas organizāciju (sa)darbības spēju stiprināšana
7.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas latviešu diasporas NVO projektspējas veicināšana
8.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀGribi pārmaiņas? Ej uz vēlēšanām!
9.Biedrība "Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas ry”"Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2018.gada oktobrī
10.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Diasporas mediju sadarbības platforma – koncepcija un pirmie soļi
11.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"3D Diaspora Domā Dara
12.Asociācija „Luksemburga – Latvija”#EsiLV: apaļo galdu cikls diasporas ekonomiskajai un pilsoniskajai līdzdalībai
13.Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”Diasporas un remigrantu iesaiste pilsoniskajos procesos
14.Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"RA(Ā)DI SAVU PASAULI. Līdzdalības veicināšana un kompetenču stiprināšana tandēmos
15.Pīterboro Latviešu biedrībaDemokrātijas prakse diasporas iniciatīvām
16.Latviešu biedrība HamburgāZiemeļvācijas latviešu kopienu saliedēšanas un pašorganizēšanās veicināšanas pasākums "Vārds.Balss.Dziesma"
17.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Ar saknēm Latvijā