Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nomet[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 140 864,40 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai priekšroka tiktu dota partnerības projektiem ar dažādās valstīs dzīvojošo diasporas bērnu iesaisti.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Projekti: 11 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks"Nometne "Inovators"
2.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Zaļās brīvdienas Vidzemē
3.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Ceļojums laikā. Latvijai 100
4.Kuldīgas kultūras biedrība "LĪVIJA"Vasaras skola "Mantojums"
5.Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS"Latvijas bērnu nometne "Kokļu Skola"
6.Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""Iemērcu otu Latvijas krāsās
7.Biedrība "Pāvulēni"Raibās dienas Matīšos
8.Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS"Latvijas bērnu nometne "Latvijas vasaras teātra pasakas"
9.Biedrība "Dēms"Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem "Sēd uz sliekšņa pasaciņa"
10.Biedrība "Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""Kas ir mans zelts Latvijā?
11.Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem "Latvijas ceļvedis"