Home > Sources of funding > ARHĪVS > European Social Fund 2004-2006 > ESF grantu shēma "Pētījumu veikšana par sociā[..]

ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


ESF grantu shēma "Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū(3.1.5.3)"

Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Search projects

Apraksts

NAV_KONKURSU_P
Projects: 43 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.W.Olsen & Partners"Komunikāciju problēmas, kas kavē darba attiecību uzsākšanu potenciālo darba devēju un pirmspensijas vecuma cilvēku, kā arī ilgstošo bezdarbnieku starpā
2.Baltic Project ConsultingJaunieši ar nepabeigtu pamatizglītību: situācija un risinājumi Gulbenē
3.Daugavpils pilsētas domePētījums "No ieslodzījuma atbrīvoto Daugavpils iedzīvotāju iespējas darba tirgū Austrumlatgalē"
4.Jūrmalas pilsētas domeJūrmalas pilsētas aktuālo sociālās atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū
5.“FACTUM”Sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā
6.“FACTUM”Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā
7.Latvijas UniversitāteInvalīdu zemā nodarbinātības līmeņa iemesli un problēmu risinājumi
8.Biedrība "Jāņtārpiņš"Trīs Latvijas reģionu pagastu sociāli atstumto grupu iespēju darba tirgū veicināšana
9.Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"Olaines sociāli atstumto grupu integrācija sabiedrībā
10.Sabiedrības attīstības centrsPētījums "Daudzbērnu ģimeņu vecāku iespējas darba tirgū Liepājā"
11.Saules bērniRīgas un Rēzeknes bērnunamu un speciālo skolu audzēkņu sākot no 16.gadu vecuma integrācija un iespējas darba tirgū
12.Latvijas Pedagogu federācijaNodarbinātību, uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību veicinošo psiholoģisko faktoru izpēte un efektīvu atbalsta formu sistēmas izstrāde sociālās atstumtības riska grupām
13.“Baltic Institute of Social Sciences”Pamatizglītības apguve: skolēnu atbiršana un problēmas risinājumi
14.Mācību centrs AUSTRUMVIDZEMELatgales reģiona aktuālo sociālās atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū
15.Riebiņu novada domeAtbalsta tīkla veidošanas iespējas sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšanai Riebiņu novadā
16.Rīgas Menedžeru skolaSociālās atsumtības aspektu analīze pirmspensijas vecuma iedzīvotāju veiksmīgai integrācijai darba tirgū
17.“Baltic Institute of Social Sciences”Cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācija: no efektīva sociālā pakalpojuma uz iekļaušanu darba tirgū
18.Socioloģisko pētījumu institūtsJauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni un no cietuma atbrīvoto nodarbinātības problēmas Valmierā un Valmieras rajonā
19.Balvu novada pašvaldībaPētījums par Balvu pilsētas sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū
20.Iecavas novada DomePētījums par Iecavas novada sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū
21.Socioloģisko pētījumu institūtsSociālās atstumtības riska faktoru izpēte Viļānos
22.ITA KonsultantsPētījums par vecāku iespējām iekļauties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
23.Rīgas domes Labklājības departamentsPētījums par ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju - bezdarbnieku iespējām darba tirgū Rīgas pilsētā
24.Socioloģisko pētījumu institūtsSociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācija darba tirgū Līvānu novadā
25.Bauskas novada domeDarba tirgus pētījumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto vecāku pēc bērna kopšanas atvaļinājuma iespējām Bauskas rajona darba tirgū
26.„Sociālās Alternatīvas Institūts”HIV infekcijas riska grupu integrācijas iespējas darba tirgū
27.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABA"Vientuļo vecāku, kuri audzina bērnus invalīdus, iespējas iekļauties darba tirgū un nepieciešamais atbalsts viņu sociālajai iekļaušanai
28.Latvijas Invalīdu biedrībaInvalīdu nodarbinātības un ar to saistīto problēmu izvērtējums sociālās atstumtības mazināšanai
29.“Baltic Institute of Social Sciences”Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū
30.„Sociālās Alternatīvas Institūts”Atbalsta tīkla veidošanas iespējas sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšanai Madonas rajonā
31.Valsts probācijas dienestsPētījums: Ieteikumi nodarbinātības veicināšanai no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām Kurzemes plānošanas reģionā
32.„Karosta”Pētījums par bijušo ieslodzīto nodarbinātības iespējām Liepājas Karostā
33.Vidzemes augstskolaKad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū
34.Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijaInvalīdu nodarbinātības iespēju izpēte Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē
35.Latvijas elektronikas rūpniecības asociācijaCilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares ražošanas uzņēmumos
36.ITA KonsultantsPētījums par Iļģuciema cietuma sieviešu nodarbinātības iespējām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma
37.Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"Pētījums “Cilvēks ar draudošu invaliditāti darba tirgū”
38.Limbažu novada domePētījums par Limbažu rajona sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū
39.Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Sociālais dienestsPētījums par Vidzemes priekšpilsētas ilgstošo palīdzības saņēmēju iespējām darba tirgū
40.Rīgas Menedžeru skolaPētījums par no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu iespējām iekļauties darba tirgū
Pages: