Drukāt |

Sākums

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, t.sk. administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei vai pastāvošas organizācijas jauniešu nodaļas izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas organizāciju komunikāciju platformu atbalsts un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2019.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 140 080 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

pdfProgrammas izvērtējums -2019-

Projekti: 16 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.DAUGAVAS VANAGU FONDS Birmingemas latviešu diasporas pašorganizēšanās un pilsoniskās līdzdalības atbalsta pasākumi
2.Frankfurtes Latviešu biedrībaKvalitatīvas informācijas pieejamība un nacionālās identitātes stiprināšana kā instrumenti Frankfurtes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai
3.Biedrība "Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa"Ar zināšanām - tuvāk Latvijai
4.Biedrība „Latviesi.com”Vienotas latviešu diasporas kopienu datubāze attīstīšana un uzturēšana
5.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Stokholmas nodaļas Jauniešu klubs)Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties
6.Biedrība "Bērzes Strazdi"Latviešu gada balva Lielbritānijā
7.Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas ry”Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2019.gada oktobrī
8.LBKLUB (Latviešu biznesa klubs Dānijā)Atpazīsti diasporas uzņēmēju!
9.Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrībaKoklētāju nometne "Kokles balss pasaulē"
10.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Zviedrijas Latviešu Apvienības Zviedrijā Stokholmas nodaļa/Stokholmas Latviešu skola)Iedvesmo mācīties latviešu bērnus Stokholmā!
11.Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē
12.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"„3D Diaspora Domā Dara” (2019)
13.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas latviešu diasporas NVO kapacitātes stiprināšana
14.Latviešu biedrība Norvēģijā- BergenaMēs Latvijai
15.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀĪrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
16.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Viens nav cīnītājs
Drukāšanas datums: 24.06.21