Sākums > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Programma nodrošina iespēju remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Kopējais programmas ietvaros 2019.-2021.gada periodā pieejamais finansējums ir 97920 EUR, t.i. 32 640 EUR gadā no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.