Начало > Источники финансирования > PROGRAMMA ĪSTENOŠANA PĀRTRAUKTA! Atbalsts diaspora[..]

sif-jauns-kras


PROGRAMMA ĪSTENOŠANA PĀRTRAUKTA! Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2020

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2020.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 140 864 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”
Нет проектов для этой программы