Home > Sources of funding > “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo[..]

sif-jauns-kras


“Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par COVID-19 krīzes pārvarēšanu.

Prioritāri atbalstāmi mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā.

Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.

Programmā projektiem pieejamais finansējums ir 1 183 851 euro (viens miljons simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens) euro, tai skaitā:

  • 522 415 euro nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalstam.

Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam – 15 000 euro. Gadījumā, ja medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums ir 20 000 euro.

  • 223 737 euro abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.

Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par abonētās preses piegādi (atbilstoši Latvijas Pasta izziņai vai rēķinam).

  • 217 699 euro elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā;

Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par apraides izmaksām (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un rēķiniem).

  • 220 000 euro reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas diasporas mediju atbalstam.

 

No projects found for this Programme