Home > Sources of funding > "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 202[..]

sif-jauns-kras


"Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 2021

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) "Ģimenei draudzīgas vides veidošana", lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" šogad ir 170 000 EUR.

"Augšana ģimeniskā vidē, kur tiek koptas un attīstītas tradīcijas, ir būtisks pamats laimīgai bērnībai un saliedētai sabiedrībai. Lai veicinātu vecākiem un bērniem draudzīgas vides attīstību Latvijas pašvaldībās, programmas ietvaros tiks nodrošināts atbalsts nevaldības organizāciju iniciatīvām un sabiedrības līdzdalības veicināšanai, vienlaikus sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kuri ietver darbības virzienus:
• "Pasākumi bērniem, t.sk. nometņu rīkošana, ģimenisku vērtību godināšanai": pieejamais finansējums ir 100 000 EUR. Vienam projektam minimālais finansējums ir 1 500 EUR, maksimālais finansējums ir 10 000 EUR.
• "Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai": pieejamais finansējums ir 70 000 EUR. Vienam projektam minimālais finansējums ir 1 500 EUR, maksimālais finansējums ir 7 000 EUR.

Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai uzskatāmi kā pasākumi ģimenēm un tās locekļiem neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē - atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes, Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumi.

Vienā projekta pieteikumā var paredzēt darbības un izmaksas vienlaikus abiem atbalstāmajiem darbības virzieniem, kopumā nepārsniedzot vienam projekta iesniedzējam pieejamo maksimālo finansējumu 15 000 EUR. Projekta iesniedzējs Konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu ar neierobežotu skaitu pasākumu. Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 8.marta plkst.12.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā).

Projektu pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi:  ;
• personīgi (līdz plkst. 12.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā), projekta pieteikuma elektronisko versiju līdz plkst.12.00 nosūtot uz e-pasta adresi  .

Konkursā tiks atbalstītas tādas NVO, kuras reģistrētas vismaz 2 gadus pirms projekta iesniegšanas.

Lai saņemtu eksperta konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu, jautājumus lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi  , norādot atsauci uz šo projektu konkursu. Projektu iesniedzēju ērtībai 24.februāra plkst.15.30 tiks nodrošināts arī informatīvais seminārs Sabiedrības integrācijas fonda Facebook kontā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Saite uz pasākumu ir atrodama šeit.

 

No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 2021
No projects found for this Programme