sif-jauns-kras


"Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Konkursā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" projektus iespējams iesniegt divās kategorijās – "Sabiedriski nozīmīgs saturs" un "Latgales reģions". Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai reģionālajiem un vietējējiem medijiem piešķirti 470 000 EUR, kā arī atsevišķi izdalīts finansējums Latgales mediju atbalstam 66 886 EUR apmērā ar mērķi nodrošināt reģiona iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu analīzi.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021.gada 24.februāra plkst. 12.00. Projektu pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 24.februāra plkst. 12:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:  .personīgi (līdz š.g. 24.februāra plkst. 12:00)
  • vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

 

GROZĪTS! Programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" konkursa nolikums (informācijai)

Reģionāls vai vietējs medijs (preses izdevumi, audiālie un audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi)

  • 1 projekta pieteikums kategorijā «Sabiedriski nozīmīgs saturs»

Latgales plānošanas reģiona teritorijas mērķauditorijas reģionāls vai vietējs medijs (preses izdevumi, audiālie un audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi)

  • 1 projekta pieteikums kategorijā «Sabiedriski nozīmīgs saturs»
  • 1 projekta pieteikums kategorijā «Latgales reģions» (ar atzīmi X B1.punktā, ka projekta pieteikums attiecināms uz konkursa nolikuma 1.7.3.minēto papildu finansējumu)

Neatkarīgie producenti (juridiskās personas), biedrības un nodibinājumi (pamata mērķa auditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā)

1 pieteikums kategorijā «Latgales reģions» (ar atzīmi X B1.punktā, ka projekta pieteikums attiecināms uz konkursa nolikuma 1.7.3.minēto papildu finansējumu)

1.pielikums: Projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)

2.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Video pamācība - projekta pieteikuma un budžeta veidlapa

Informatīvs seminārs par konkursa norisi

Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021
2 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma"
Нет проектов для этой программы