Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satur[..]

sif-jauns-kras


"Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Konkursā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" atbalstāmi projekti 110 000 EUR vērtīvbā trīs kategorijās:
1. "Diasporas mediji" – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas medijos, stiprinot ārzemēs dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī veicinot diasporas pārstāvju interesi par iespēju atgriezties uz dzīvi Latvijā;
2. "Personas ar invaliditāti" – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana, adaptēšana vai pieejamības veicināšana personām ar invaliditāti, veicinot šīs sociāli mazaizsargātās grupas iekļaušanu sabiedrībā un ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu;
3. "Mediju kritika" – mediju kritikas projekti, kas nodrošina mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, ietekmes, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus.
Programmā 40 000 EUR novirzīti diasporas mediju atbalstam, 20 000 EUR saturam personām ar invaliditāti un 50 000 EUR – mediju kritikas žanram.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 17.februāris plkst. 12.00. Projektu pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 17.februāra plkst. 12:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:  .personīgi (līdz š.g. 17.februāra plkst. 12:00)
  • vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Šai programmai nav atrasti konkursi.
Projekti: 9 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Laiks-BL"Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporas laikrakstos "Laiks" un "Brīvā Latvija"
2.Biedrība "Latviesi.com"Diasporas notikumu un cilvēkstāstu multimediāla atspoguļošana
3.LAIVA LTD Sociālā medija LAIVA raidījumi latviešiem visā pasaulē
4.IMLO Lat-Ireland.Ltd Vienmēr esam blakus
5.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" DZĪVO AR PRIEKU!
6.Akciju sabiedrība "DELFI"Satura pieejamības piemērošana cilvēkiem ar invaliditāti
7.Biedrība "Ascendum"Latvijas mediju arheoloģija
8.Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" RīgaTV24 diskusiju raidījums “Pilna Bilde”
9.Akciju sabiedrība "DELFI" Saturs nav semočkas