Home > Sources of funding > Civic society strengthening support programme 2011

sif-jauns-kras


Civic society strengthening support programme 2011

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 22 000. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

No.Status Title
Projects: 5 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Zemgales NVO sektora stiprināšana
2.Biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”Iedzīvotāju iniciatīvu palielināšana pilsoniskā sabiedrības stiprināšanai Latgalē
3.Biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”Kurzemes zelts
4.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Saskati iespējas savā kopienā!
5.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"Esi aktīvs NVO!