Европейский Cоциальный фонд 2007-2013

esf13-460


Програмы
Тип
Pегион

Исследований

Исполнитель проектаМатериалыНазвание проекта
Rīgas domeRīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte Eiropas Sa[..] Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos
Jēkabpils novada pašvaldībaJēkabpils novada pašvaldības publisko pakalpojumu kvalit[..] Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko[..]
LR Valsts kasePrezentācija par Aptauju par Valsts kases sniegto pakalp[..] LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība
Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”Pētījums par inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu v[..] Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšan[..]
Jelgavas novada pašvaldībaPētījums „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eirop[..] Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savie[..]
Latgales plānošanas reģions Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju aptauja "Attieks[..] Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā
Latgales plānošanas reģions Latgales plānošanas reģiona jaundibināto uzņēmumu vadītā[..] Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā
Valsts kancelejaIedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtēj[..] Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vien[..]
Valsts kancelejaIedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtēj[..] Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vien[..]
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPublisko pakalpojumu un to sniegšanas kārtības analīze ([..] Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana

Страницы:
Програмы
Тип
Pегион