Eiropas Sociālais fonds 2007-2013

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Programmas
Tips
Reģions


Projekta īstenotājsMateriāliProjekta nosaukums
Latgales plānošanas reģions Diskusijas materiāls "Vienas pieturas aģentūras koncepci[..] Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģ[..]
Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” Ārvalstu prakses apkopojums Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilās grupas kapaci[..]
Cēsu novada pašvaldībaPrezentācija "Vadlīnijas Tehniski ekonomiskā pamatojuma [..] Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešan[..]
Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”Arhitektu profesionālās rīcības un ētikas kodekss (proje[..] Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprinā[..]
Ilūkstes novada pašvaldībaPašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma Pakalpojuma [..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaNekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana Pakalpojuma stand[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaUzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzī[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaDzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka [..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaDokumentu noformēšana politiski represētās personas stat[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaPolitiski represētās personas atkārtotas apliecības izsn[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā

Lapas:
Programmas
Tips
Reģions