Европейский Cоциальный фонд 2007-2013

esf13-460


Програмы
Тип
Pегион


Исполнитель проектаМатериалыНазвание проекта
Latgales plānošanas reģions Diskusijas materiāls "Vienas pieturas aģentūras koncepci[..] Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā
Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” Ārvalstu prakses apkopojums Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilās grupas kapaci[..]
Cēsu novada pašvaldībaPrezentācija "Vadlīnijas Tehniski ekonomiskā pamatojuma [..] Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem
Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”Arhitektu profesionālās rīcības un ētikas kodekss (proje[..] Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprinā[..]
Ilūkstes novada pašvaldībaPašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma Pakalpojuma [..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaNekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana Pakalpojuma stand[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaUzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzī[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaDzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka [..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaDokumentu noformēšana politiski represētās personas stat[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Ilūkstes novada pašvaldībaPolitiski represētās personas atkārtotas apliecības izsn[..] Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā

Страницы:
Програмы
Тип
Pегион