Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012

State budget programmes 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxSearch projects
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals is active, will end at 03.04.2020.)Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai -
2 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
3 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2020 -
4 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
5 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
6 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
7 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
8 (Call for Proposals has ended)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 -
9 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
10 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
11 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
12 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
13 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
14 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
15 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
16 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
17 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
18 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
19 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
20 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
21 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
22 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
23 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
24 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
25 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
26 (Call for Proposals has ended)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
27 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
28 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
29 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
30 (Call for Proposals has ended)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
31 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
32 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
33 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
34 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
35 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
36 (Call for Proposals has ended)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
37 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
38 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
39 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
40 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
41 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
42 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
43 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
44 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
45 (Call for Proposals has ended)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
46 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
47 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
48 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
Projects: 1095 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība “Rīgas jaunā skola”Valsts valodas zināšanas – efektīvs un lietderīgs ieguldījums katra cilvēka nākotnē
2.Biedrība”Inovāciju atbalsta centrs”Latviešu valoda remigrantiem
3.SIA POLYGLOTLatviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem
4.Ventspils AugstskolaLatviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem
5.SIA “MENSARIUS”Latviešu valodas kursi remigrantiem
6.Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros
7.DAUGAVAS VANAGU FONDS Birmingemas latviešu diasporas pašorganizēšanās un pilsoniskās līdzdalības atbalsta pasākumi
8.Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī
9.nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”Aktīva interešu aizstāvība
10.biedrība “Bona fide Latvia”Līdzgaitnieki drošākai sabiedrībai
11.biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem”HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)
12.biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
13.biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Apvienojamies atklātībai un korupcijas novēršanai!
14.Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"Labo darbu nedēļa 2019
15.Biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"”Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai
16.Biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība”Informācijas tīkls
17.Biedrība "Apvienība I.K.P."Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām
18.Biedrība "Bērnu Vides skola"Mācies, dari, iesaisties!
19.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"Dari labu, rādi priekšzīmi un iedvesmo citus!
20.Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”Izaugsme 2019
21.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības pilnveidošana
22.Biedrība "BEZVESTS.LV"BEZVESTS.LV darbības nostiprināšana, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību, kā arī nodrošinātu brīvprātīgā darba aktivitāšu iniciatīvu veicināšanu
23.Biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai
24.Biedrība „Pierīgas partnerība”NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados
25.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai
26.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai
27.Biedrība "Baltic Human Rights Society"Atbalsts NVO ieguldījumam cilvēktiesību izglītībā
28.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā
29.Biedrība “Radošās Idejas”Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē
30.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem
31.Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"Audzināsim pusaudzi nevardarbīgi!
32.Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos
33.Nodibinājums “Pasaules Dabas fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
34.Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”“Zaļais barometrs” un dabas aizsardzības interešu aizstāvība
35.Biedrība “Papardes zieds”Interešu aizstāvības darbs iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā 2019.gadā
36.Biedrība “Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija”Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā
37.Biedrība "Ascendum""Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas stratēģijas izstrāde un informatīvās kampaņas par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu īstenošana
38.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Varam vairāk!
39.Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv"Sabiedrisko dzīvnieku inspektoru kustība – dzīvnieku un sabiedrības interešu sardzē!
40.Nodibinājums "Centrs Dardedze"Centrs Dardedze - bērnu tiesību aizsardzībai
Pages: