Печатать |

Начало > Источники финансирования > Программы государственного бюджэта 2002-2012[..]

Программы государственного бюджэта 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxПоиск проектов

Программы государственного бюджэта 2002-2011

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Ho. Cтатус Hазвание Программа
1 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" -
2 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
3 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
4 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
5 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
6 (Прием заявок закончился)"Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021 -
7 (Прием заявок закончился)"Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 2021 -
8 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” -
9 (Прием заявок закончился)Atklāts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei -
10 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu pieteikumu konkurss NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” - 2.daļa -
11 (Прием заявок закончился) Papildu pieteikumu konkurss “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020 -
12 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu pieteikumu konkurss programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” -
13 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai -
14 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" -
15 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2020 -
16 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
17 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
18 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
19 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
20 (Прием заявок закончился)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 -
21 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
22 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
23 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
24 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
25 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
26 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
27 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
28 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
29 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
30 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
31 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
32 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
33 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
34 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
35 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
36 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
37 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
38 (Прием заявок закончился)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
39 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
40 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
41 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
42 (Прием заявок закончился)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
43 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
44 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
45 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
46 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
47 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
48 (Прием заявок закончился)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
49 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
50 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
51 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
52 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
53 (Прием заявок закончился)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
54 (Прием заявок закончился)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
55 (Прием заявок закончился)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
56 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
57 (Прием заявок закончился)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
58 (Прием заявок закончился)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
59 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju -
60 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju -
Проекты: 1338 


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Akciju sabiedrība "DELFI" Saturs nav semočkas
2.Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" RīgaTV24 diskusiju raidījums “Pilna Bilde”
3.Biedrība "Ascendum"Latvijas mediju arheoloģija
4.Akciju sabiedrība "DELFI"Satura pieejamības piemērošana cilvēkiem ar invaliditāti
5.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" DZĪVO AR PRIEKU!
6.IMLO Lat-Ireland.Ltd Vienmēr esam blakus
7.LAIVA LTD Sociālā medija LAIVA raidījumi latviešiem visā pasaulē
8.Biedrība "Latviesi.com"Diasporas notikumu un cilvēkstāstu multimediāla atspoguļošana
9.Biedrība "Laiks-BL"Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporas laikrakstos "Laiks" un "Brīvā Latvija"
10.Biedrība “Kandavas Partnerība”Sadarbībā spēks!
11.Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"Alianses Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai pārstāvja darbības Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nodrošināšana
12.Nodibinājums "Fonds “Riga Jurmala Music Festival”"Festivāla “Rīga Jūrmala” mūzikas tehnoloģiju konference
13.Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā
14.Biedrība "Mantinieki"Nospiedums nākotnei
15.Nodibinājums "Ruckas mākslas fonds"Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā
16.Biedrība “Bānīša Draugu klubs”Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mantojuma saglabāšanā
17.Biedrība "Jaunolaines attīstībai"Kaimiņu draudzību stiprināšana
18.Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem
19. Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai
20.Nodibinājums "Fonds PLECS"Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana Latvijā
21.Biedrība "Rīgas vācu kultūras biedrība"Jauniešu valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”
22.Biedrība "Kopā varam!"Iekļaut un iekļauties
23.Biedrība "Sansusī"Atbalsts biedrības “Sansusī” mākslas rezidenču centram un sociāli atbildīgām labklājības mākslas rezidenču programmām
24.Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"Pasaule mainās - ejam laikmetam līdz!
25.Biedrība "Cēsu mantojums"Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana
26.Biedrība "Latvijas Izvērtētāju asociācija"Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana
27.Biedrība "Piekrastes Konvents"Piekrastes Domnīca
28.Biedrība "Iespēja visiem"Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība
29.Biedrība "ISSP"Māksla un aktīvisms iesācējiem
30.Nodibinājums "Fonds digitālai izaugsmei TRĪS"Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu kataloga Latvijas nevalstiskajām organizācijām izveide un popularizēšana
31.Biedrība "Tēvzemes biedrība"Trešo valstu studentu iesaiste Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā un latviešu valodas pozīcijas stiprināšanā
32.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
33.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
34.Biedrība "Jelgavas attīstībai"Pasākumu kopa iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai pilsētvides attīstības jautājumos Jelgavā
35.Biedrība "Apvienība "HIV.LV""Ja kopā darām, jo vairāk varam!
36.Biedrība “Youth for City – City for Youth”Par prieku
37.Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība "Ieva""Bērns ģimenē un sabiedrībā
38.Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"Brīvs prāts / gudrs prāts
39.Biedrība "Silta sirds"Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!
40.Biedrība "Cita Rīga"365 dienas Rīgā
Страницы:
Дата печати: 14.05.21