Home > Sources of funding > ARHĪVS > PHARE 2002-2005

PHARE 2002-2005

eslogoSearch projects

PHARE

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended)Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā -
2 (Call for Proposals has ended)Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana -
Projects: 225 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Resursu centrs sievietēm "MARTA"Sieviešu nevalstisko organizāciju institucionālās un vadības kapacitātes paaugstināšana
2.Latviešu valodas apguves valsts aģentūra „Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai"
3.Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācijaLatvijas Portidžas mācībsistēmas asociācijas tīkla attīstība Latvijā
4.Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs "NĀC LĪDZI!"Krīzes centrs bērniem un ģimenēm ar bērniem Ventspilī
5.SO Zaļais ordenis - pasaku māja UNDĪNEVides izglītības komponentu integrācija atkarību profilaksē
6.BO SIA Izglītības iniciatīvu centrsVecāki par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu
7.Allažu Pieaugušo apmācības un kultūras centrs "Austrumi"Nevalstiskā organizācija - lauku pagasta un novada sociālo problēmu risināšanas garants
8.Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONSCilvēku ar invaliditāti līdzdalība un interešu aizstāvība
9.Ģibuļu pag. Aprūpes un attīstības fonds VĪGRIEZEInvalīdu atbalsta veicināšana - Sniedz roku!
10.Stendes AAF MEŽAZĪLEAtbalsts Kurzemes nomaļo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem
11.Latvijas Jaunatnes padomeUzcel tiltu!
12.BO Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrsDeviņi mēneši alternatīvās aprūpes ģimeņu apmācības programmas attīstīšanai
13.Latvijas cilvēku ar īpašā vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTOCilvēku ar īpašām vajadzībām un Latvijas masu mediju savstarpējās sapratnes veicināšanas - iespēja veidot labvēlīgu sociālpsiholoģisko vidi
14.NVO DIA+LOGSPatstāvīga laba veselība cilvēkiem, kas ir slimi ar HIV un AIDS Latvijā
15.Zīmju valodas centrsZīmju valoda - kā viena no saziņas iespējām
16.Sabiedrība par atklātību - DELNASabiedrības līdzdalība korupcijas mazināšanā Latvijā
17.Latvijas Ornitoloģijas biedrībaKūlas dedzināšanas vides aspekti
18.Dzimumlīdztiesības apvienībaVienota ekspertu tīkla izveide vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanai vietējā un reģionālā līmenī
19.Līvānu fonds BALTĀ MĀJAIzglītība un sadarbība - pilsoniskās sabiedrības attīstībai
20.Latvijas vides pārvaldības asociācijaSadarbības veicināšana starp Latvijas Vides pārvaldības asociāciju un starptautisko vides pārvaldības organizāciju tīklu un Vācijas Vides pārvaldības asociāciju
21.Latvijas invalīdu integrācijas veicināšanas asociācijaPielāgoto fizisko aktivitāšu treniņu māksla
22.Atklātais sabiedriskais mūzikas terapijas fondsMūzikas Terapijas fonda Latvijā pārstāvēšana sestajā Eiropas Mūzikas terapijas kongresā Somijā
23.Lauku attīstības centrsPieredzes apmaiņas brauciens uz Lauku Sabiedrības Platformu: Pieredze, Atklājumi un rekomendācijas Lauku sabiedrības atbalsta platformai Latvijā
24.SO "Rīgas pilsētas misija"Neklausuļu kempings Viļķenē
25.Resursu centrs sievietēm "Marta"Preventīvais un rehabilitācijas darbs cilvēku tirdzniecības novēršanai
26.SO "Baltijas Vides Forums"Involvement of NGOs in the new water management policy in Latvia
27.Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento"Zaļā gaisma iespējām
28.Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrsZiemeļkurzemes NVO pret vardarbību, atkarībām, sociālo un etnisko atstumtību
29.SO Zaļais ordenis - "Pasaku māja "Undīne""Radošā laboratorija videi un cilvēkiem
30.SO "Latvijas Sarkanais Krusts"Uzdrīksties palūgt palīdzību!
31.Latvijas Neredzīgo Biedrības Liepājas Teritoriālā organizācijaDzīves kvalitātes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem Liepājā, Kuldīgā un šo pilsētu rajonos
32.Bāreņu aprūpes centrs "Kopā ar mums"Atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
33.SO "Izglītošanās centrs ģimenei un skolai"Skolas un incidenti!
34.Latvijas Nedzirdīgo SavienībaRunājošās rokas
35.Rīgas Samariešu apvienībaĀrkārtas aprūpe mājās!
36.Sabiedrība par atklātību "Delna"Pašvaldību un iedzīvotāju sadarbības veidošana pretkorupcijas jomā
37.Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrsPilsoniskas sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē
38.Līvānu fonds "Baltā māja"Sadarbības tīkls - investīcija pārmaiņām
39.Sabiedriskās Politikas centrs "Providus"Sabiedrības iesaiste 2005.gada pašvaldību vēlēšanu atspoguļojuma uzraudzībā
40.Latvijas Jaunatnes PadomeJaunieši neformālās izglītības attīstībai Latvijā
Pages:

No best practise to show for this Source of Funding