Начало > Источники финансирования > Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 20[..]

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Logo RGBES logo ar atsauci


Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk- Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Kas var saņemt palīdzību?
Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR personai.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

I Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 23 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

• nenodrošinātība ar pārtiku;
• materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas finansējums

Sasniegtais kopš programmas uzsākšanas

Sasniegtais 2019.gadā
Sasniegtais 2018.gadā

 

zipLīgums/ vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros (aktualizēts 10.02.2020.)

zipPartnerorganizācijas pārskatu veidlapas (aktualizēts 15.06.2018.)

zipFinansējuma saņēmēja pārskata veidlapas (aktualizēts 25.11.2019.)

zipLīgums/ vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros (4. partnerorgnizāciju kārta, aktualizēts 12.02.2021.)

zipPartnerorganizācijas pārskatu veidlapas (4. partnerorgnizāciju kārta, aktualizēts 12.02.2021.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (grozīta 2019. gada 23. janvārī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. C(2019)643)

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (apstiprināta 2014.gada 30.oktobrī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. PE/2014/8050)

Likums „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" (Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī)

Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 833 „Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi"

Ho. Cтатус Hазвание Программа
1 (Прием заявок закончился)Partnerorganizāciju ceturtā atlase -
2 (Прием заявок закончился)3. partnerorganizāciju atlase -
3 (Прием заявок закончился)2. partnerorganizāciju atlase -
4 (Прием заявок закончился)1.partnerorganizāciju atlase -

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (aktualizēts 27.11.2020.)

EAFVP atbalsta saņēmēji 2020.gada oktobrī (aktualizēts 27.11.2020.)

pdfNorādījumi partnerorganizācijām grāmatvedības uzskaitei (aktualizēts 05.04.2019.)

 

 Partnerorganizācijas nosaukums Juridiskā adrese  Līguma numurs  Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija atbalsta komplektu izdalei
Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija maltīšu izdalei
LIEPĀJAS BAPTISTU CIĀNAS DRAUDZ Lāčplēša iela 62, Liepāja, LV-3401 2017.FEAD/PO.03/03/01 Liepāja
Nodibinājums "Fonds AGAPE" Bāriņu iela 11, Liepāja, LV-3401 2017.FEAD/PO.03/04/08 Liepāja
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 2017.FEAD/PO.03/06/10 Babītes novads
Biedrība "KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS" G.Apiņa iela 4, Valmiera, LV-4201 2017.FEAD/PO.03/07/07 Valmiera
Nodibinājums "Samāriešu fonds" Lēdurgas iela 12, Rīga, LV-1034 2017.FEAD/PO.03/08/21 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 2017.FEAD/PO.03/09/26 Rīgas pilsētas Kurzemes rajons, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Ādažu novads, Aglonas novads, Aizkraukles novads, Alojas novads, Alsungas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Auces novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Beverīnas novads, Brocēnu novads, Burtnieku novads, Carnikavas novads, Cēsu novads, Cesvaines novads, Ciblas novads, Daugavpils novads, Dobeles novads, Dundagas novads, Engures novads, Ērgļu novads, Garkalnes novads, Grobiņas novads, Gulbenes novads, Iecavas novads, Ikšķiles novads, Ilūkstes novads, Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads, Jaunpiebalgas novads, Jēkabpils novads, Kandavas novads, Kārsavas novads, Kocēnu novads, Kokneses novads, Krāslavas novads, Krimuldas novads, Krustpils novads, Kuldīgas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Ludzas novads, Madonas novads, Mārupes novads, Mazsalacas novads, Mērsraga novads, Naukšēnu novads, Neretas novads, Ogres novads, Ozolnieku novads, Pārgaujas novads, Pāvilostas novads, Pļaviņu novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rojas novads, Rucavas novads, Rugāju novads, Rūjienas novads, Rundāles novads, Salacgrīvas novads, Salas novads, Saldus novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Skrīveru novads, Smiltenes novads, Stopiņu novads, Strenču novads, Talsu novads, Tukuma novads, Vaiņodes novads, Valkas novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas novads, Vecumnieku novads, Viesītes novads, Viļakas novads, Zilupes novads Jelgava, Madonas novads, Balvu novads
Biedrība "ŽĒLSIRDĪBAS MISIJA DZĪVĪBAS ĒDIENS" Krišjāņa Barona iela 56, Rīga, LV-1011 2017.FEAD/PO.03/10/22 Rīgas pilsētas centra rajons, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Ogres novads, Ķekavas novads
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 2017.FEAD/PO.03/11/24 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Jēkabpils, Ogres novads, Viļānu novads Ogres novads
"Pestīšanas armija" Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001 2017.FEAD/PO.03/12/20 Rīgas pilsētas centra rajons, Rīga pilsētas Latgales priekšpilsēta, Jelgava, Daugavpils, Liepāja, Bauska, Priekuļu novads
Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 2017.FEAD/PO.03/13/15 Olaines novads
Talsu novada sociālais dienests Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 2017.FEAD/PO.03/14/18 Talsu novads
Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA" Slimnīcas iela 9-30, Liepāja, LV-3414 2017.FEAD/PO.03/15/28 Liepāja, Durbes novads, Aizputes novads, Grobiņas novads, Priekules novads, Nīcas novads
Biedrība "Dagdas invalīdu brālība "NEMA"" Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 2017.FEAD/PO.03/16/19 Dagdas novads Dagdas novads
Biedrība "Pieaugušo attīstības projekts" 1. maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 2017.FEAD/PO.03/17/11 Varakļānu novads
Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests” Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121 2017.FEAD/PO.03/18/04 Salaspils novads
Pašvaldības iestāde "Vārkavas novada Sociālais dienests" Kovaļevska iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337 2017.FEAD/PO.03/19/02 Vārkavas novads
Ropažu novada pašvaldība Sporta iela 1, Ropažu novads, LV-2135 2017.FEAD/PO.03/20/05 Ropažu novads
Baldones novada Sociālais dienests "Pārupes", Baldone, Baldones novads, LV-2125 2017.FEAD/PO.03/21/25 Baldones novads
Pašvaldības iestāde "Jelgavas novada sociālais dienests" Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 2017.FEAD/PO.03/22/03 Jelgavas novads
Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests"  Garkalnes iela 8, Mālpils novads, LV-2152 2017.FEAD/PO.03/23/50 Mālpils novads
Jaunpils novada sociālais dienests „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 2017.FEAD/PO.03/24/17 Jaunpils novads
Aknīstes novada pašvaldība       Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 2017.FEAD/PO.03/25/06 Aknīstes novads
Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"" Loču iela 8, Ventspils, LV-3601 2017.FEAD/PO.03/26/13 Ventspils, Ventspils novads Ventspils
Pašvaldības iestāde "Preiļu novada Labklājības pārvalde" Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 2017.FEAD/PO.03/27/09 Preiļu novads
Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Laktas iela 8, K-1, Rīga, LV-1013 2017.FEAD/PO.03/29/29 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta
Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 2017.FEAD/PO.03/30/14 Skrundas novads
Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" Stārķu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154 2017.FEAD/PO.03/31/23 Siguldas novads
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010 2017.FEAD/PO.03/33/12 Rīgas pilsētas centra rajons

 

 

 
Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
{{ place.address }} {{ place.contact }} {{ place.working_hours }} {{ place.organization }} {{ place.organization_cantacts }}