Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009

EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009

eea-norwaySearch projects

During the period of 2007 – 2011, the block grant “NGO Fund” of the EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism has been implemented in Latvia.

The main task of the block grant “NGO Fund” has been to facilitate civil society engagement in order to reduce social and economic disparities. The amount of “NGO fund” was 10% of the total sum of the financial instruments for four years (from 2005 to 2009). The block grant “NGO Fund” has provided financial support in the areas of civil society, democracy, and institutional development in order to facilitate NGOs’ contribution to the national development. The block grant has been designed as a complex support for NGOs in Latvia in order to facilitate everyday activities and give an opportunity to implement projects in various financial instruments’ priority areas

Within the three measures, in total 133 projects are implemented to support the non-governmental sector:

  • Within the “NGO Activity Support Measure”, 42 active and experienced organizations in all regions of Latvia have received support for three years to facilitate democracy;

  • Within the “NGO Project Measure”, projects of 40 organizations have received funding to address issues that are actual and important for the society and correspond to the block grant priority areas (such as environmental protection, people with disabilities, youth, culture, groups of citizens subject to social exclusion risk, etc.)

  • Within the “NGO Capacity Strengthening Measure”, support has been given to 51 organizations that either were new or wanted to develop new areas of activity.

Within the entire block grant, in total 5 445 337,62 EUR have been allocated for financing NGOs. Out of this amount, 85 % have been in similar parts provided by the EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism, and 15 % have been co-financed from the Latvian state budget.

The projects implemented within the block grant “NGO Fund” have covered various support fields of the EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism. NGOs supported by the block grant have operated most actively in the field of human resource development, society integration and education (in total, 66 NGOs). 27 organizations have contributed in the field of sustainable development, 20 NGOs have supported and helped children with special needs, and 20 NGOs have participated in promoting regional policy and development of economical activities. Besides that, NGOs have operated also in such fields as health (17 NGOs), cross-border cooperation (14 NGOs), environmental protection (13 NGOs), European cultural heritage preservation (9 NGOs), academic research (6 NGOs) and law (four NGOs).

 

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended)4.atlase - NGO Project Measure (2004-2009)
2 (Call for Proposals has ended)3.atlase - NGO Project Measure (2004-2009)
3 (Call for Proposals has ended)2.atlase - NGO Project Measure (2004-2009)
4 (Call for Proposals has ended)1.atlase - NGO Project Measure (2004-2009)
5 (Call for Proposals has ended)4.atlase - NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)
6 (Call for Proposals has ended)3.atlase - NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)
7 (Call for Proposals has ended)2.atlase - NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)
8 (Call for Proposals has ended)1.atlase - NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)
9 (Call for Proposals has ended)4.atlase - NGO Activity Support Measure (2004-2009)
10 (Call for Proposals has ended)3.atlase - NGO Activity Support Measure (2004-2009)
11 (Call for Proposals has ended)2.atlase - NGO Activity Support Measure (2004-2009)
12 (Call for Proposals has ended)1.atlase - NGO Activity Support Measure (2004-2009)
Projects: 236 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Kurzemes plānošanas reģions"Jahtu ostas attīstība Kurzemes reģionā"
2.Zemgales plānošanas reăions"Kompleksa uz inovatīviem pasākumiem balstīta Zemgales pierobežu teritoriju attīstības projekta izstrāde"
3.Zemgales plānošanas reģions"Pilotprojekta izveide jauniešu noziedzības līmeņa mazināšanai Zemgales plānošanas reģionā"
4.Nodibinājums "Sabiedriskā organizācija - Palīdzības fonds "Cerību Bura"""Projekta sagatavošana sociālās rehabilitācijas un izglītības pasākumu ieviešanai Iļģuciema cietumā"
5.Valsts probācijas dienests"Projekta sagatavošana dzimumnoziedznieku uzraudzības sistēmas attīstīšanai"
6.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"""Projekta "Pilsoniskās drosmes skola" sagatavošana"
7.Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs""Projekta iesnieguma sagatavošana interaktīvas multimediju apmācību programmas izveidei vispārizglītojošās skolās"
8.SIA "Buts""Kompleksa profesionālās izglītības mācīburažošanas ciemata izveides iespēju izpēte"
9.SIA "Baltijas datoru akadēmija""Priekšnoteikumu sagatavošana multifunkcionālas apmācību programmas ieviešanai Banku augstskolā un konsorcija paplašināšana projekta iesnieguma sagatavošanai"
10.Liepājas Pedagoģijas akadēmija„Projekta "Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā" sagatavošana”
11.Ogres rajona pašvaldība"Daudzfunkcionāla atbalsta centra izveide ar diabētu un celiakiju slimiem bērniem Latvijā"
12.Ogres rajona pašvaldība"Daudzfunkcionāla resursu un atbalsta centra izveide bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem"
13.Biedrība "Contra Cancrum Coli"„Projekta "Paškustoša kolonoskopa rūpnieciskā prototipa ar instrumentālu kanālu izstrādāšana; sagatavošanās klīniskiem pētījumiem" sagatavošana”
14.Rīgas Stradiņa Universitāte„Projekta "Medicīnas aparātbūves inovāciju centra darbības virzienu attīstība" izstrāde”
15.Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca"„Projekta "Elektronisko dokumentu aprites sistēmas izveidošana Tukuma slimnīcā" sagatavošana un iesniegšana”
16.10. Biedrība "Šlokenbekas muiža"„Projekta iesnieguma "Šlokenbekas muižas attīstība - mūsdienīga pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai" sagatavošana”
17.Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments"Grīziņkalna koka arhitektūras restaurācijas projekta sagatavošana”
18.Daugavpils rajona padome„Dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitātes paaugstināšana dabas parka "Daugavas loki" teritorijā”
19.SIA "DIVI"„Pilotprojekta "Salmu kā alternatīvās atjaunojamās enerģijas avota pārstrādes tehnoloģiju un izmantošanas procesa attīstīšana Kurzemes reģionā" izstrāde”
20.SIA "Rīgas menedžeru skola""Jauns ģenerators 1.0 kW vēja enerģijas iekārtām"
21.Biedrība "Zemnieku saeima"Projekta "Atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā" pieteikuma sagatavošana
22.Nodibinājums "Sabiedriskā organizācija – Palīdzības fonds "Cerību Bura""„Projekta pieteikuma sagatavošana Daugavas - Misas kanāla rekonstrukcijai Ėekavas pagastā”
23.Biedrība "Baltijas vides forums"Pieteikuma sagatavošana projektam "Apsaimniekošanas un monitoringa sistēmas ieviešana Latvijas jūras aizsargājamās teritorijās"
24.Biedrība "Vides biedrība Krūzes"„"Starptautiska biologiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centra" izveides partnerības attīstīšana un pētniecisko darbību priekšizpēte”
25.Valmieras pilsētas pašvaldība„No vakardienas šodienā - Valmieras pilsētas vērsturiskā centra attīstība”
26.SIA "Diplomātiskā servisa medicīnas centrs"Projekta sagatavošana veselības aprūpes uzlabošanai ar ēšanas traucējumiem sirgstošām jaunietēm
27.Ilūkstes novada dome„Individuālā projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai" sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”
28.Biedrība "Latvijas Vājdzirdīgo asociācija"„Projekta pieteikuma sagatavošana Vidzemes reģiona daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar dzirdes traucējumiem izveidei Valmierā”
29.SIA "Data Pro Grupa"„Individuālā projekta "Klātienes un tālmācības mācību programmas izstrādāšana un ieviešana bērniem ar īpašām vajadzībām matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā" iesnieguma izstrāde”
30.VAS Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca"Individuālā projekta sagatavošana jauno mediķu skolas izveidei"
31.Pārtikas un Veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs"EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrās atklāto projektu konkursa kārtas projekta plānošana un iesnieguma veidlapas izstrāde"
32.Kurzemes plānošanas reģions"Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija jaunveidojamajos novados Kurzemē"
33.Biedrība "Tehnoloģiju attīstības forums""Rīcības plāns Projekta "Sadarbības tīkla izveidošana alternatīvās enerģijas avotu (biodegvielas) izmantošanas jomā Baltijā" (indikatīvs darba nosaukums) sagatavošanai EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2.Individuālo projektu atklātā konkursa ietvaros"
34.Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"Consolidated monitoring "Dimension of Disability"
35.Velku biedrībaEducation program of tactile stimulation – support method in special education
36.Baltijas Vides ForumsPatērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli
37.Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība "Kaimiņi"Ciematu attīstība - ilgtspējīgas attīstības pamats
38.Baltijas Vides ForumsInformācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs
39.Latvijas Ornitoloģijas biedrībaSabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā
40.Latvijas Dabas fondsIzglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām
Pages: