Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012[..]

Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logoMeklēt projektus

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai.

Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem. Saskaņā ar starpvalstu noslēgto ietvarlīgumu, viena no sadarbības programmas aktivitātēm bija plānota NVO atbalsta grantu shēma.

Šīs grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības kā nozīmīga attīstības līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā saliedētībā ar Šveices finansējumu 3,5 miljonus Šveices franku (CHF). Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas Sabiedrības integrācijas fondu kā starpniekinstitūciju Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmai "NVO fonds".

2013.gada 24.aprīlis: Latvijas-Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" noslēguma pasākums
| pdfPasākuma darba kārtība |

Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" izvērtējums (2013)

***

Vairāk par Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmu "NVO fonds"

Vairāk par Latvijas un Šveices sadarbības programmu skatīt www.swiss-contribution.lv

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)Apakšprojektu iesniegumu atklātais konkurss grantu shēmā "NVO fonds" - Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"
Projekti: 62 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Jaunatnes darbinieku asociācija "Zelta tilts""RE:START
2.Nodibinājums „Baltijas Franšīzes Fonds”Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija
3.Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”Mūža atvasara
4.Biedrība „Bērnu un jaunatnes interešu centrs”Prasmes ceļā uz patstāvību
5.Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”Dodot gūtais neatņemams!
6.Biedrība „Zvannieku Mājas”Pusceļa māja
7.Biedrība "Cinītis"Mazs cinītis gāž lielu vezumu
8.Biedrība "Latgales vārti"Jauniešu iekļaušanās un līdzdalības aktivizēšana pilsoniskās sabiedrības attīstībai Rietumlatgales reģionā
9.Nodibinājums "Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds "Sakas novada pensionāru nodibinājums""Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm
10.Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""Koriģējošas pašpalīdzības grupas Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā. (Pašpalīdzības grupas - palīdzēsim viens otram!)
11.Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"Bērnu dienas centra "Mājas" radošā darbnīca
12.Nodibinājums "RAKUS Pacientu Ombuds"Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos
13.Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca"Lauku jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā līmenī un konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū un izglītības iestādēs "Zobrata akadēmija"
14.biedrība "Limbažu filcs"Kaldināsim veselību paši
15.biedrība "Sieviešu resursu centrs "Prieks""Paaudžu strops "Nāc un dari! Redzi, ka vari!"
16.biedrība "Sociālā līdzatbildība"Brīvprātīgais darbs kā jauniešu sociālās iekļaušanas instruments
17.biedrība "Klīnisko sociālo darbinieku asociācija"„Caur nodarbinatību līdz neatkarīgai dzīvei” – atbalsta (atbalstīta darba) pasakumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgas attīstības traucējumiem
18.biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Esi tas, kas vēlies būt!
19.biedrība "Latvijas Pašvaldības mācību centrs"Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās
20.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Jaunieši un seniori palīdz uzlabot dzīves kvalitāti Ziemeļkurzemē
21.reliģiskā organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma
22.biedrība "Liepājas Diabēta biedrība"Sabiedriski aktīva dzīvesveida veicināšana, izglītojot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu iesaistot seniorus un cukura diabēta pacientus sabiedriskajos procesos
23.biedrība "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija""Trušumīļu skola" nabadzības riskam pakļautiem bērniem, jauniešiem un senioriem truškopja aroda apgūšanai
24.biedrība "Latvijas bērniem ar kustības traucējumiem"Vasaras pēdiņas nākotnei
25.biedrība "Montessori ABC"Prieks kopā mācīties!
26.nodibinājums "Centrs "Dardedze""Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā
27.nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""Dzīves kvalitātes un motivācijas veicināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
28.biedrība "L.A.I."Esi vesels un aktīvs
29.biedrība "Vecāki Jūrmalai""Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs
30.biedrība ""Saule", organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem"Neatkarības dimensijas
31.biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!
32.biedrība "Jelgavas Pensionāru biedrība"Veselības universitāte senioriem
33.biedrība "OK Arona"Bērnu un senioru brīvais laiks kustībā
34.biedrība "Greblis"Jaunjelgavas novada un Seces pagasta jauniešu atbalsta projekts
35.reliģiska organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"Sociālā atbalsta centra "Ģertrūde" izveide un uzturēšana
36.biedrība "Attīstības centrs ģimenei"Kopienas centra izveide "Par bērniem draudzīgu Maskavas forštati"
37.biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība
38.nodibinājums "Centrs "Dardedze""Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē
39.biedrība "Sieviešu tiesību institūts"Senioru ceļš
40.biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Lapas:
Drukāšanas datums: 11.05.21