Начало > Hовости > Архив новостей
Hовости

22.07.2010.
Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010" ietvaros

22.07.2010.
Tiks apkopoti iedzīvotāju iesniegumi par diskriminācijas gadījumiem

16.06.2010.
Zināmi rezultāti grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” projektu iesniegumu atlasē

15.06.2010.
Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010”

09.06.2010.
Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

07.06.2010.
Sarkanā Krusta Jaunatne aicina pieteikties Velotūrei „Ieminies par iecietību 2010”!

21.05.2010.
Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros

14.05.2010.
Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” ietvaros

13.05.2010.
Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātei "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

29.04.2010.
2010.gada 28.aprīlī notika seminārs „NVO fonds Latvijā“, kuru organizēja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse“.Страница 72 из 79