Начало > Hовости > Архив новостей
Hовости

13.05.2010.
Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātei "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

29.04.2010.
2010.gada 28.aprīlī notika seminārs „NVO fonds Latvijā“, kuru organizēja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse“.

26.04.2010.
Rakstu sērija „NVO fonds Latvijā”

23.04.2010.
Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds, biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina plašsaziņas līdzekļus piedalīties preses konferencē „Ārvalstu finansējums Latvijā”, kas notiks 2010.gada 28.aprīlī

16.04.2010.
Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”

12.04.2010.
Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina „Sabiedrības integrācijas programmas” 2010.gada projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām

06.04.2010.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”. Sabiedrības integrācijas fonds 2010.gada 6.aprīlī ir izsludinājis apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu nevalstisko organizāciju apakšprojektiem

31.03.2010.
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu konkursu uz vakantajām Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu vērtēšanas ekspertu vietām

25.03.2010.
Zināmi rezultāti atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF apakšaktivitātes 1.5.1.3.2. “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”

17.03.2010.
Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklātajā atlasē nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanaiСтраница 81 из 88