Home > Society Integration Foundation > Events
Society Integration Foundation
Padomes sēde

Padomes sēdes dienas kārtība
1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
2. 2019.gada 8.novembra, 6.decembra un 10.decembra Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu protokolu apstiprināšana.
3. Audita „Grāmatvedības uzskaites organizācija, tās izpilde un kontrole" ziņojums un ieteikumi.
4. Sabiedrības integrācijas fonda Iekšējā audita vienības stratēģiskā audita plāna 2020.-2024.gadam un Iekšējā audita vienības 2020.gada plāna apstiprināšana.
5. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" 2020.gada prioritātēm.
6. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma apstiprināšana.
7. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" 2020.gada atklāta projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana.
8. Dažādi.
8.1. Informācija par Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta prioritātēm 2020.gadā.

Back