Home > Society Integration Foundation > Events
Society Integration Foundation
Projektu iesniegšanas termiņš programmā "NVO fonds"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.februāris (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

Projektu iesniegumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:
• personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

Back