Sākums > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 11.marts (saņemšanas datums).

Projektu iesniegumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Atpakaļ