Sākums > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 13.marts (saņemšanas datums SIF).

Projektu pieteikumus var iesniegt:
personīgi vai pa pastu (līdz plkst. 16.00) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Atpakaļ