Hовости

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
181 Kas paveikts 2017.gadā dažādības veicināšanā?
182 Svin svētkus kopā ar bēgļu un patvēruma meklētāju bērniem
183 Darba devēju ieguvumi no dažādības
184 UZAICINĀJUMS UZ SEMINĀRU pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros
185 Noslēgusies partnerorganizāciju trešās atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
186 Izstrādātas vadlīnijas darba devējiem “Darbinieku ar invaliditāti nodarbinātība”
187 Par Rīcības plāna izpildi
188 Saņemti 107 projektu iesniegumi programmā “NVO fonds”
189 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
190 Pētījums: Puse darba devēju nav gatavi nodarbināt cilvēkus ar hroniskām slimībām vai invaliditāti un bijušos ieslodzītos
191 Sabiedrības integrācijas fonds informē par paveikto patvēruma meklētāju uzņemšanā
192 Oktobrī sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu saņēmusi 121 persona no 17 valstīm
193 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana”
194 Sabiedrības integrācijas fonds aicina aizpildīt klientu apmierinātības aptauju
195 Izsludināta 3. partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai, maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai
196 Savstarpēja sadarbība - ceļš uz veiksmīgu integrāciju
197 Informatīvs seminārs par valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros izsludināto projektu iesniegumu konkursu
198 Tiks prezentēti mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības rezultātā tapušie projekti
199 Piesakies konkursā un kļūsti par programmas „NVO fonds” projektu vērtēšanas ekspertu
200 Izsludināts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds”
 
Страница 10 из 38