Hовости

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
181 Uzsākta līgumu slēgšana ar trešās partnerorganizāciju atlases pretendentiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
182 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
183 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
184 Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, SOCIĀLAIS PORTRETS 2016/2017
185 Programmas īstenošana laika posmā no 2013.gada jūlija līdz 2015.gada decembrim
186 Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākotni
187 Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu, liela daļa darba devēju neveic nekādus pasākumus jaunu darbinieku piesaistei
188 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts decembrī sniegts 102 personām
189 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
190 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana”
191 Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā
192 Kas paveikts 2017.gadā dažādības veicināšanā?
193 Svin svētkus kopā ar bēgļu un patvēruma meklētāju bērniem
194 Darba devēju ieguvumi no dažādības
195 UZAICINĀJUMS UZ SEMINĀRU pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros
196 Noslēgusies partnerorganizāciju trešās atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
197 Izstrādātas vadlīnijas darba devējiem “Darbinieku ar invaliditāti nodarbinātība”
198 Par Rīcības plāna izpildi
199 Saņemti 107 projektu iesniegumi programmā “NVO fonds”
200 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
 
Страница 10 из 38