Начало > Источники финансирования > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..]

eslogo


Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Поиск проектов
NAV_KONKURSU_P
Проекты: 51 


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latviešu valodas apguves valsts aģentūra Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai
2.Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs" Kultūras pieejamība sociālai diskriminācijai un neiecietībai pakļauto grupu vidū Cēsu rajonā
3.Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS"" Dažādības integrācija publiskajā telpā un darba vietā
4.Biedrība „Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs" Neiecietības un diskriminācijas novēršana pret bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem Daugavpils rajona skolās
5.Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne""Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi!
6.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" Starpkultūru dialoga veicināšana
7.Biedrība „Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka"" Draudzības dienas 2007
8.Biedrība „Sociālo brīvprātīgo organizācija „ODIN/VITA"" Solis vienlīdzības virzienā
9.Cēsu rajona padomePedagogs - daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs
10.Biedrība „Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs „Nāc līdzi!"" Sabiedrības saskaņas veicināšana Ventspils pilsētā
11.Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija"" Dokumentālā filma par Latvijas krievu folkloras pētnieku Sergeju Oļenkinu
12.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai
13.Valmieras rajona padome Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē
14.Jelgavas dome Kopā!
15.Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra" Kultūru dialogi Vidzemē
16.Daugavpils pilsētas dome Mūzika, kas vieno
17.Limbažu rajona padome „Krāsainās pasaules" - Limbažu rajona latviešu un mazākumtautību kultūru dialoga veicināšana
18.Biedrība „Kultūras un informācijas centrs [email protected]" "Mūsu stāsti" - medijs un atvērtā telpa
19.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas
20.Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija"" Etnosi.Tolerance.lv
21.Biedrība „Lietišķo sieviešu apvienība" Jaunās pilsones ABC
22.Rēzeknes rajona padome Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai
23.Biedrība „Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība" Datorspēles „Uzcel Gaismas pili!" pieejamības nodrošināšana krievu un angļu valodā
24.Preiļu novada dome Manas un Tavas pagātnes pēdas
25.LR Naturalizācijas pārvalde Pilsonība - mana atbildība, tiesības un iespējas
26.Latvijas Lauksaimniecības universitāteTolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem
27.Talsu 2.vidusskola Es esmu starp jums
28.Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs" Naida noziegumu un neiecietības izpausmju mazināšana Latvijā
29.Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs" Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā
30.Biedrība „Resursu centrs sievietēm „MARTA"" Sargā sevi, sargā māsas
31.Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds" Vienoti atšķirībās!
32.Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds"" Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības - tabu?
33.Biedrība „Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība" Ieklausies, izproti, pieņem!
34.Biedrība „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija"" Mēs kopā - Iecietības vēstneši
35.Biedrība „Jauniešu klubs STILL" HIV+: mūsdienu dzīves realitāte
36.Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Mācāmies saprast un atbalstīt
37.Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas muzejs" Sakrālā telpa Latvijā
38.Rēzeknes rajona padome Jauniešu izglītojoša vasaras skola "Ieklausies..."
39.Daugavpils rajona padome Akcija „Atvērtā skatuve - atvērtā sirds"
40.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs"Iecietības kultūra Latvijas vidē
Страницы: