Home > Sources of funding > Grant scheme "Strengthening civil society and[..]

eea_sif_logo


Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Search projects

The main objective of the Grant Scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society" was to facilitate understanding and cooperation between people of different ethnic origin, create favorable social, cultural and information conditions for national minorities in Latvia and encourage development of national minority organizations.

The EEA Financial Mechanism Grant Scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society" was implemented during 2009 and 2010.

Within the Grant schemes 32 projects were implemented with total funding 688 234 EUR. The Projects involved different nationalities living in Latvia: Russians, Belarusians, Ukrainians, Poles, Jews, Georgians, Moldovans, Livs, Estonians, Roma, and society of Latvia in general.

Within the projects:

  • 15 organisations have received support for capacity building and trained 159 members and participants
  • 12 thousand people have attended 81 cultural event and were introduced to the culture and traditions of national minorities living in Latvia
  • Wide range of materials about culture, history and religion of national minorities have been published, incl. books, DVD`s, informative booklet and CD`s;
  • Translation of literature was supported: Poem “Mūžības skartie” (“Touched by Eternity”) by Latvian writer Aleksandrs Čaks was published in the Georgian language, book „History of Latvia” was published in the Russian language, 103 audio tales in the languages of national minorities with the translation into Latvian were published online;
  • 10 broadcasts, 15 radio interviews, a newly created web portal, informative materials, articles and documentary film promoted public interest about the ethnic integration issues
  • 873 students and 16 teachers from 14 schools have been cooperating actively and organising extracurricular activities, which promoted cooperation between students of different nationalities.

You are welcome to take a look at the Grant Scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society" brochure , which provides a brief insight into the wide range of projects’ results. Let them give you inspiration to discover the cultural richness and diversity of nationalities living in Latvia!

Informationa about documents in latvian language

Apakšprojekta ieviešanas līgums

1.pielikums: Apakšprojekta apraksts
2.pielikums: Projekta konta rekvizīti
3.pielikums: Maksājuma pieprasījuma standarta veidlapa
4.pielikums: Informatīvā pārskata veidlapa
5.pielikums: Noslēguma pārskata veidlapa
- Finanšu atskaite (Excel)
6.pielikums: Projekta ietekmes novērtēšanas pārskata veidlapa
7.pielikums: Iepirkumu veikšanas kārtība
8.pielikums: Interešu konflikta identificēšanas un novēršanas vadlīnijas

Darba uzskaites tabele

Ceturkšņa informatīvā pārskata aizpildīšanas metodika

Projekta noslēguma pārskata/ izpildes ziņojuma aizpildīšanas metodika

Projekta noslēguma pārskata/ izpildes ziņojuma aizpildīšanas metodika (krievu valodā)

Finanšu atskaites aizpildīšanas metodika

Finanšu atskaites paraugs

Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis normatīvo aktu apkopojumu, kas ir saistošs projektu īstenotājiem projektu ieviešanas gaitā. Šeit ir apkopoti normatīvie akti, kas regulē gan grantu shēmas īstenošanu, gan iepirkumu veikšanu, gan citi normatīvie akti, kas tiešā veidā neattiecas uz konkrēto grantu shēmu, bet ir saistoši veicot dažādas aktivitātes projektu īstenošanas ietvaros. Normatīvo aktu saraksts

Būtiskākās izmaiņas nodokļos 2010.gadā

Sabiedrības integrācijas fonds ir apkopojis biežāk uzdotos jautājumus un izveidojis kopsavilkumu, kurā atspoguļoti tie jautājumi un atbildes, kas varētu būt interesanti un noderīgi visiem projektu īstenotājiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar jautājumu un atbilžu kopsavilkumu. Ja Jums ir vēl jautājumi, kurus, Jūsuprāt, vajadzētu iekļaut šajā kopsavilkumā vai priekšlikumi, kā šo materiālu izveidot vēl pievilcīgāku un noderīgāku projektu īstenotājiem, kā arī citas atsauksmes par materiālu, lūdzu, sūtiet uz e-pastu . Veiksmi projektu īstenošanā!

 Noderīga informācija iepirkuma procedūru organizēšanai

  1. Iepirkumu vadlīnijas
  2. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojumi un ieteikumi
  3. Iepirkumu izziņošana

Projects: 32 No.Project PromoterProject's title
1.Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijaMazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana
2.Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija"Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības "Mrija" uzplaukums
3.Rīgas Ebreju kopienaJauniešu centra telpu remonts
4.Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā
5.Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs "Dačija"Moldāvu tautas kultūras mantojums - Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā
6.UZORISlāvu biedrības "Uzori" kapacitātes stiprināšana, sapratnei un sadarbībai
7.Ziemeļu kaijaMultietniskais bērnu un jauniešu centrs "Ziemeļu kaija"
8.Krievu Sabiedrība LatvijāKrievu tautas svētku tradīcijas kristīgajā kultūrā
9.Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks"V Latvijas mazākumtautību nacionālo kultūru festivāls
10.Ludzas krievu biedrība "Nasliedije"Sābri - Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs
11.Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"Gruzīnu kultūra Latvijā
12.Slāvu kultūras biedrība "Rodņik"Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai Glūdas pagastā
13.Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijaMultikulturālā Jelgava
14.Latvijas vecticībnieku biedrībaRīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi
15.GORAĻPasakainais ceļš uz integrāciju
16.Ideju ForumsMazākumtautību audio pasakas internetā
17.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jumava"Grāmata "Latvijas vēsture" krievu valodā
18.Gruzīnu biedrība Latvijā "Georgika"Latviešu poēma gruzīnu valodā un gruzīnu kalendārs
19.Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUSIzgaismojot neredzamo: Latvijas mazākumtautību vērtības, pilsoniskās orientācijas un valsts nākotnes vīzijas
20.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Media"Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā
21.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media""Dzimis Rīgā" - projekts par toleranci Latvijas multikulturālajā vēsturē
22.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošā sabiedrība "Divi putni"Meklējot kopīgo - tautību līdzāspastāvēšanas realitāte Latvijā
23.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība IKK"Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā
24.Dialogi.lvInterneta žurnāls jauniešiem par sabiedrības integrācijas tēmām
25.Liepas pamatskolaLiepas un Matīšu pamatskolas sadarbība etnisko kultūru izzināšanā
26.Ventspils 3.vidusskolaNovadnieku skola: izglītības sistēmas un skolu vēsture Ventspils pilsētā iepriekšējā simtgadē
27.Stiklu speciālā internātpamatskolaSpēja vienoties praktiskākai dzīvei
28.Bērzgales pamatskola (Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde)Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas latviešu un poļu tautu kultūrā
29.Valkas ģimnāzijaJauniešu nometne "[email protected]" alternatīvai etnisko kultūru izpratnei
30.Līvu fonds"Bāka". Līvu jaunieši glābj savas valodas nākotni
31.Projekts "Vizuālā Latvija"Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu hronika "ETNOSI. HRONIKAS. 2009"
32.Krāslavas Varavīksnes vidusskola"Latgales skolu Varavīksne - LaSVa" (Krāslavas novada, Daugavpils un Rēzeknes skolu (latviešu un mazākumtautību) sadarbības tīkla attīstīšana un paplašināšana)