Home > Sources of funding > ARHĪVS > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2003

eslogo


Sabiedrības integrācija 2003

Source of Funding: PHARE 2002-2005
Search projects
NAV_KONKURSU_P
Projects: 31 No.Project PromoterProject's title
1.Sorosa fonds - LatvijaPiedalies un ietekmē!
2.BO SIA "Izglītības iniciatīvu centrs"Kvalitatīva izglītība čigānu bērniem
3.Cēsu pilsētas domeMuzeji sabiedrībai - multikulturālu muzeju tīkla izveide Vidzemē
4.Atklātais sabiedriskais vides pārvaldes centrs "Bārtava"Bārtava - mūsu kopējās mājas
5.Latvijas Dailes teātrisLatvijas Dailes teātris - radoša pieeja integrācijai
6.Liepājas pilsētas domeIntegrētas sabiedrības vērtību attīstība Liepājā
7.Brocēnu novada domeBrocēnu novada iedzīvotāju forums
8.S/o Latvijas Jaunatnes centrs "Ejam"Esam dažādi, bet vienoti Latvijā
9.Latvijas Tautas skolaDiskusiju klubs "Integrācija - garantija pilsoniskai sabiedrībai"
10.Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībaJauniešu pilsoniskā līdzdalības integrācijas veicināšanai reģionos
11.S/o "Junior Achievement - Latvija"Līdzdalība - atslēga tavai nākotnei!
12.Valkas pilsētas domeEtniskās integrācijas veicināšana Valkā un Sedā
13.Politiskās izglītības fondsEtniskā integrācija ar izglītības, dialoga un līdzdalības palīdzību: semināru kurss par demokrātijas un integrācijas jautājumiem minoritāšu skolu skolotājiem, skolēniem un vecākiem
14.Kultūras un informācijas centrs [email protected]Inovācija integrācijā
15.Daugavpils teātrisRūdolfa Blaumaņa lugas "No saldenās pudeles" iestudējums Daugavpils teātra krievu trupā
16.Studentu Projektu Iniciatīvas CentrsInternetā bāzēts mācību palīglīdzeklis "Visa Ukraina", ģeogrāfija, vēsture, kultūra
17.Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldeKopējiem spēkiem - uz kopējiem mērķiem
18.Glūdas pagasta padomeSlāvu etniskās kultūras vērtības dažādu tautību vienotībai
19.S/o Ebreju kopienas centrs "Alef"Mēs dzīvojam Latvijā
20.Limbažu rajona padomePilsoniskas sabiedrības izveides veicināšana Limbažu rajonā
21.Daugavpils 10. vidusskolaJāvar! (J.Rainis)
22.Daugavpils rajona padomeKvalitatīva izglītība integrācijas veicināšanai lauku rajonos
23.Indras pagasta padomeInformatīvā centra izveidošana Indras pagasta bibliotēkā
24.S/o "Atdzimšana un atbalsts"Etniskās integrācijas projekts "Laikmetu mantojums mūsdienai"
25.Baltijas Sociālo Zinātņu institūtsEtniskā tolerance un integrācija Latvijas sabiedrībā
26.Baltijas Sociālo Zinātņu institūtsCittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā
27.LU Latviešu valodas institūtsZinātniskais pētījums "Valodas vajadzību un lietojuma izpēte Liepājā"
28.LU Filozofijas un socioloģijas institūtsMainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās un sabiedrības etniskās struktūras izmaiņu ietekme uz sabiedrības integrāciju
29.Latvijas UniversitāteLatvijas skolēnu zināšanas un vērtīborientācija dažādās etniskās grupās un to maiņa periodā no 1999.-2004. gadam Latvijas sabiedrības integrācijas kontekstā
30.Rīgas Ekonomikas augstskolaBiznesa vides etnisko atšķirību nozīmība Latvijā sociālās un ES integrācijas kontekstā
31.Ventspils augstskolaIenākumu avotu un darba vietu radīšana čigānu kopienā Latvijā: Pētījums par Ventspili