Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana[..]

sif-jauns-kras


Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 20 000, kas sadalīts vienādās daļās pa 4000 LVL viena projekta īstenošanai katrā plānošanas reģionā. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus varēja iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojas plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību.

Projekti: 5 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012
2.Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā
3.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"PROJEKTU - LAB's
4.Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kurzemes NVO atbalsts 2012
5.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Zemgales plānošanas reģionā