Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO l[..]

Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju dalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Plašāka informācija par 2013.gada 11. februārī izsludināto projektu iesniegumu konkursu

Programmas "NVO līdzfinansējuma programma" izvērtējums (2013) aktualizēts: 28.02.2014.

Aktuālā informācija par NVO līdzfinansējuma programmu

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinansējums Apstiprināto projektu skaits un saraksts Piešķirtais programmas līdzfinansējums Noslēgto līgumu skaits
16 projektu iesniegumi 113 790,53  LVL Atbalstīti 12 projekti 87 625,10 LVL  12

***

Projekti: 12 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Latvijas Jaunā teātra institūts"Globālā pilsēta / Lokālā pilsēta
2.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Esošais tiesiskās aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem
3.Resursu centrs sievietēm MARTADrošības Kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai
4.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Aktīvi pilsoņi cīnās pret jauniešu bezdarbu
5.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai
6.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām
7.Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām – izglītības sociālās aprūpes jomā pāreja uz cilvēktiesībās balstītu modeli, izmantojot ECC
8.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos
9.Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”Sievietes, minoritātes, palīdzība no narkotikām atkarīgajām personām
10.Biedrība "Izglītības inovāciju pārneses centrs"EFEKTĪVA VALODU APGUVE 18-30 GADUS VECIEM CILVĒKIEM
11.Nodibinājums „Centrs Dardedze”Bērnu seksuālās izmantošanas novēršana
12.Biedrība "Kultūras un mākslas projekts NOASS"Dzinējtelpa Eiropa