Sākums > Finansējuma avoti > Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēša[..]

sif-jauns-kras


Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā latviešu ģimeņu bērni dzīvos mazākumtautību ģimenēs, un mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 11 250 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 2000 līdz 4000 latu. Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Informācija par 2013.gada 11.februārī izsludināto projektu iesniegumu konkursu

Programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem 2013" izvērtējums (2013) aktualizēts: 28.02.2014.

Aktuālā informācija par Apmaiņas programmu latviešu un mazākumtautību bērniem

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinasējums Izvērtēšanas termiņš Apstiprināto projektu skaits un saraksts Noslēgto līgumu saraksts
4 projektu iesniegumi 15846,52 LVL 2013.gada aprīļa vidus  pdf3 projekti  2

***

Programma tiek finansēta no  saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas  sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā”.

Projekti: 2 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja)Kopā vienā saules ziedā
2.Biedrība ””AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas”Mini apmaiņas programmas