esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Поиск проектов

Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa ir institūcijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas.

Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) 1.atlase
Проекты: 2 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaLatvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana
2.Latvijas Darba devēju konfederācijaLDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos