Sākums > Finansējuma avoti > “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (a[..]

sif-jauns-kras


“Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir saglabāt latviešu diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti valsts svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas mediju atbalsts, kā arī citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 169 322 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses vai ārvalstīs reģistrēta organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 25.maijs. Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 21.maijam.

Saistošie dokumenti

 

Projekti: 16 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.ISLANDES LATVIEŠU BIEDRĪBA (LETTNESKA FÉLAGIÐ Á ÍSLANDI)Nacionālās identitātes stiprināšanas pasākumu nodrošināšana Islandes latviešu diasporai
2.ASOCIĀCIJA "LUKSEMBURGA - LATVIJA" (ASSOCIATION LUXEMBOURG - LETTONIE)Atbalsts Luksemburgas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai
3.Latviešu biedrība Hamburgā (Lettischer Verein in Hamburg e.V.)Latvijas valsts svētku svinības Hamburgā
4.Latviešu Centrs MinsterēValsts svētku svinības
5.GAŖEZERA LATVIEŠU NACIONĀLĀ CENTRA GAREZERA VASARAS VIDUSSKOLA (LATVIAN CENTER GAREZERS, INC)ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana
6.BIEDRĪBA „BĒRZES STRAZDI”Līgo un Jāņi 2015
7.BIEDRĪBA „ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME”Uz dzimteni ar latviešu valodas diplomu kabatā!
8.LATVIEŠU LABKLĀJĪBAS FONDS (LATVIAN WELFARE TRUST)Saime nāca dziedādama no druviņas sētiņā
9.NODIBINĀJUMS "LATVIJAS DIASPORAS APVIENĪBA PORTUGĀLĒ"Nodibinājuma "Latvijas diasporas apvienība Portugālē" publiskā tēla veidošana
10.BIEDRĪBA „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA”No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015.gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017.gadā
11.LATVIEŠU BIEDRĪBA SPĀNIJĀ (ASOCIACION LETONA EN ESPANA)Latviešu Biedrības Spānijā mājaslapas izveide
12.LATVIEŠU BIEDRĪBA BEĻĢIJĀ (Association Lettonne en Belgique)Latviešu diasporas Beļģijā nacionālās identitātes un apziņas veicināšana un stiprināšana
13.LATVIEŠU BIEDRĪBA BEĻĢIJĀ (Association Lettonne en Belgique)Latviešu diasporas Beļģijā mediju darbības atbalsts
14.LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒLatvijas Proklamēšanas svētku referents Austrālijas Latviešu centros
15.LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒLAAJ mājas lapas un interaktīvā kalendāra izveide
16.LATVIEŠU BIEDRĪBA NORVĒĢIJĀ – BERGENA (LATVIESU BIEDRIBA NORVEGIJA – BERGENA)Latviskās identitātes stiprināšana Rietumnorvēģijas diasporā