Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes[..]

sif-jauns-kras


“Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2016.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās latviešu diasporas bērni.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  • organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
  • organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 29.februāris. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2016.gada 11.februārī plkst. 11:00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 8.februārim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi . Dalība semināros ir bez maksas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 26.februārim.

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) kontaktpersonas saziņai ar potenciālo nometņu dalībnieku (bērnu) vecākiem:
Kanāda - Rasma Gaide, Toronto,
              Baiba Bredovska, Hamiltona,
ASV - Andra Zommere,
Eiropa - Māris Pūlis,
Brazīlija – Renāte Albrehta,

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Projects: 11 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"Gājputni nāk
2.Biedrība "Sēļu pūrs"Dabas dārgumi
3.Āra dzīves apmācību centrs "Pelēkais Vilks"Divi tilti
4.Biedrība "Sprīdīšu draugi"Es - Latvijas patriots
5.Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"Stāsti par Latviju
6.Biedrība "Esi aktīvs!"Riti, riti kamolīti
7.Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""Latvija maza? Paskaties debesīs!.." (J.Baltvilks)
8.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSSatikšanās Tēvu zemē - 2016
9.Biedrība "Pāvulēni"Raibās dienas Burtniekos
10.Biedrība "Kamols"Ik rītu celies, ik gudrāks topi!
11.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"Daugavas stāsti