Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības pr[..]

sif-jauns-kras


“Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 30 000 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Projects: 6 No.Project PromoterProject's title
1.BIEDRĪBA “LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA”“Piederu savai Latvijai”
2.RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA“Baltijas spēks – jauniešu vienotība”
3.Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums”“Atgriezties un pieminēt”
4.Biedrība "Rodacy"“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča”
5.Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” “Kopīgi soļi”
6.Biedrība „Goraļ”“Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!”