Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības pro[..]

sif-jauns-kras


Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" (turpmāk – programma") mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunieši, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2019.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 31 303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projekti: 6 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība “Goraļ”Ebreji Rēzeknē
2.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaMūsu tautasdziesmas MEMĒS
3.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?
4.Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojumsMūsu kopīgā vēsture. Ceļi un likteņi
5.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā
6.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)“Kopīgi soļi – III”