Sākums > Finansējuma avoti > "NVO fonds" 2020

sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2020

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem):
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadam ir 1 097 000 EUR.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA:

docxStandartlīgums

docxNoslēguma pārskats-MAKRO

docxStarpposma pārskats - MAKRO

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (1 darbības virziens)

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (vairāki darbības virzieni)

docxNoslēguma pārskats - MIKRO

KONKURSA POSMS:

Konkursa nolikums (informācijai)

docx1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa-makro projekts (jāaizpilda)

docx2.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa-mikro projekts (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Budžets (ja projektā ir vairāki darbības virzieni)

xls4.pielikums: Projekta rezultātu saraksts (jāaizpilda)

docx5.pielikums: Projektos īstenojamo aktivitāšu piemēri (informācijai)

Vērtēšanas komisijas sastāvs

Uzmanību!

Projekta iesniegums sastāv no:

- konkursa nolikuma 1.pielikuma - Makro projekta iesnieguma veidlapa vai 2.pielikuma - Mikro projekta iesnieguma veidlapa

- konkursa nolikuma 3.pielikuma – projekta budžets,

- konkursa nolikuma 4.pielikuma - projekta rezultātu saraksts,

- projektā iesaistītā personāla darba gaitu aprakstiem (CV).

(Konkursa nolikuma 3.1.punktā ir nepilnīgs pielikumu uzskaitījums).

 

 

Projekti: 67 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Slāvu kultūras biedrība "Rodņik""Starpkultūru dialogs latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšanā un sabiedrības saliedēšana radošā procesā
2.Biedrība “Culturelab”Līdzdalības māksla
3.Biedrība "Latvijas Hemofilijas biedrība"LHB vakar, šodien, rīt
4.Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls"Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī – 2020.gada programma
5.Biedrība "Ugāles attīstība"Ventspils novada nevalstisko organizāciju darbības un sadarbības stiprināšana
6.Biedrība "Īrijas latviešu nacionālā padome"Kopā radīt iespējas
7.Biedrība "Latvija Diabēta federācija"Kopā radīt iespējas
8.Biedrība “Mantinieki”Jauniešu līdziesaistes aktivitātes Kurzemē
9.Biedrība "Latvijas Senioru deju apvienība"Ikvienam roka jāpieliek
10.Nodibinājums "Fonds Movember Latvija"Vīriešu veselības jautājumu veicināšana un iesaiste lēmumu pieņemšanā
11.Biedrība “Bānīša Draugu klubs”Atbalsts brīvprātīgajam darbam dzelzceļu mantojuma vidē
12.Biedrība "Pūres Dzirnas"Pūres pagasta iedzīvotāju forums
13.Biedrība “Sēlijas laivas”Domā globāli, dari lokāli!
14.Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva”"Nebaidies, iespējas ir tavās rokās!
15.Biedrība ‘’Silta sirds’’Darbojamies, līdzdarbojamies!
16.Biedrība "Kultūras Biedrība "Alternatīvā Realitāte""Diskusiju cikls „Demokrātijai ikviens ir svarīgs!”
17.Biedrība “ATTĪSTĪBAI”Pasākumi biedrības “ATTĪSTĪBAI” darbības stiprināšanai
18.Biedrība "Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība"Par stabilāku rītdienu!
19.Biedrība "Attīstības platforma YOU+"YOUthPLUSS
20.Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”Drosme uzdrīkstēties!
21.Biedrība “Pērses krasts”Savu kultūrtelpu veidojam paši
22.Biedrība „ RODACY”Poļu kultūras darbnīca Jēkabpilī
23.Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi""Nītaureņi – resurss idejām
24.Biedrība "Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība"Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības kapacitātes stiprināšana tuberkulozes skarto cilvēku atbalstam un sabiedrības informēšanai
25.Biedrība “Vides iniciatīvu centrs”Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!
26.Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””Kopienas interešu aizstāvība
27.Biedrība “Soli priekšā melanomai”Sabiedrības līdzdalības veicināšana melanomas agrīnā diagnostikā
28.Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā
29.Nodibinājums "Latvijas Kultūras izaugsmes fonds"Uzlādē Krāsās
30.Biedrība „Creative Minds for Culture”Jauniešu līdzdalības akadēmija
31.Biedrība "Latvijas Senioru kopienu apvienība"Aktīvs seniors Latvijā
32.Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"Mūzika vieno sabiedrību
33.Biedrība "Jūrmalas aizsardzības biedrība"Tiesības zināt un piedalīties
34.Biedrība "Pierīgas partnerība"Pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana Pierīgas partnerībā
35.Biedrība "Radi Vidi pats"Pastāvēs, kas kustēsies
36.Biedrība "Bona fide Latvia"Ceļamaize līdzgaitniekiem
37.Biedrība "Sedna"Veido aktīvu sabiedrību
38.Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"GPB Brīvprātīgo komandas izveide
39.Biedrība “Resiliences centrs”Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai
40.Biedrība „Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze””Audžuģimenes kopienas līdzdalība ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanā un stiprināšanā
Lapas: