Начало > Источники финансирования > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs. Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, t.sk. administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei vai pastāvošas organizācijas jauniešu nodaļas izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas organizāciju komunikāciju platformu atbalsts un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2021.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 179 120 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Проекты: 14 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Latviešu kultūras biedrība SAIME / Lettischer Kulturverein SAIME e.V.Stiprai tautai stipras saknes - uzņēmēju un uzņēmīgo latviešu atbalsta cikls
2.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"„3D Diaspora Domā Dara”-2020
3.Latviešu Biznesa klubs Dānijā / Lettisk Business klub i DanmarkAtbalsta programma diasporas uzņēmējiem - Radi un vadi!
4.Rietumkrasta latviešu izglītības centrs / West Coast Latvian Education CenterJauniešu latviskās saišu stiprināšana Kursas vasaras vidusskolā
5.Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas / Latvialais-suomalaisten perheiden yhdistys Laivas ryLatviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos
6.ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME (ĪLNP)Ko varu es Latvijai dot
7.Biedrība Latvieši.comLatvieši.com komunikācijas platformas attīstība
8.Latviešu centrs Minsterē / Lettisches Centrum Münster e.V.Latviešu diasporas digitālo iespēju pilnveidošana pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai
9.Latviešu centrs Minsterē / Lettisches Centrum Münster e.V.Kopīgi sildot Latvijas elpu svešumā
10.Eiropas Latviešu Jauniešu biedrība - Eiropas JauniešiEiropas latviešu sporta festivāls "Olimpiskais Lāčplēšis"
11.Ijui latviešu kultūras centrs / Centro Cultural Leto de IjuiBrazīlija – Latvija: latviskās identitātes spēks šodien un senāk
12.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ (LKFĪ) / LATVIAN CULTURE GROUP IN IRELANDLatviešu organizāciju kapacitātes stiprināšana Īrijā
13.Labo cilvēku klubs / The Good People ClubLatvijas lepnums Īrijā
14.Peterborough Latviešu biedrība (Peterborough Latvian community)Pilsoniskās līdzdalības veicināšana latviešu kopienā Peterborough