Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Projekta statuss
  13.04.2022.
  Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 …
  Statuss:
  Projekta statuss
  01.09.2021.
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros…