Ministru kabinets 2019.gada 7.maijā apstiprināja Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai.

Valdības rīcības plāns Deklarācijas Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai.

Plašāku informāciju par valdības rīcības plānu lasīt Pārresoru koordinācijas centra tīmekļa vietnē www.pkc.gov.lv.