Sabiedrības integrācijas fonds uzsāk jauna pakalpojuma attīstīšanu - Vienas pieturas aģentūra (VPA) ārzemniekiem. VPA mērķis būs vienuviet nodrošināt informatīvo atbalstu un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami pārceļoties uz dzīvi Latvijā personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai.

  • Sākotnēji VPA klātienes un tiešsaistes individuālās konsultācijās latviešu, angļu un krievu valodās (nepieciešamības gadījumā arī piesaistot tulku) varēs saņemt informāciju par uzņemšanu, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu u.c jautājumiem.
  • Janvāra mēnesī plānots uzsākt nodrošināt mutiskos tulkojumus retajās valodās, piemēram, arābu, farsi, turku, tadžiku, vjetnamiešu, mandarīnu u.tml., izvērtējot personas individuālās vajadzības.
  • Plānots pakāpeniski, pēc vienošanās noslēgšanas par projekta ieviešanu starp Kultūras ministriju un SIF, provizoriski 2023.gada februārī, nodrošināt arī jurista, psihologa un citu speciālistu individuālās konsultācijas, kā arī rakstisko tulkošanu retajās valodās.

VPA pakalpojumus varēs saņemt mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Mērķa grupā neietilpst Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Savukārt Ukrainas civiliedzīvotāji turpinās saņemt mērķētu, vajadzībās balstītu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centros visā Latvijā, kā arī saņemt bezmaksas konsultācijas pa vienoto zvanu centru “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” - +371 27380380.

Pakalpojumus var saņemt SIF telpās Raiņa bulvāri 15, Rīgā, aģentūras darba laiks darba dienās: plkst. 9.00-17.00. Bezmaksas konsultāciju saņemšanai nepieciešams pieteikties, zvanot par tālruni – +371 26959706.

Plašāka informācija tīmekļa vietnē www.integration.lv.  

 

"Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)."

Kristīne Kļukoviča

Kristīne Kļukoviča

Departamenta direktore
kristine.klukovica [at] sif.gov.lv