Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” koncepcijas izstrāde: dabas un kultūras mijiedarbība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Biedrība „Pie Kraujas" ar šī projekta realizāciju īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas liegumā „Lubāna mitrājs" vēlas stiprināt vietas un tās iedzīvotāju piederību un saskaņu. Izveidot teritorijas koncepciju, apvienojot dabas izpratni un tās vērtības ar vietējo kultūrvēsturi. Tādejādi veicinot vietas identitātes nostiprināšanas procesus.

Mērķa grupa ir vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā izmanto teritorijas sniegtos dabas un rekreācijas pakalpojumus, kā arī iebraucēji un tūristi, kas mērķtiecīgi ir sasnieguši dabas liegumu „Lubāna mitrājs" – katrs savu individuālo vēlmju vadīts. Lai teritorija spētu sniegt vislabāko no sevis ikkatram tās apmeklētājam, ir būtiski izprast tās pagātni, veidošanos, attīstības procesus, kas ir gan dabas, gan kultūras, gan arī tehnoloģiskās attīstības joma, un savienot ar mūsdienu cilvēka prasībām, apvienojumā ar ilgtspējības dzīvošanas paradigmu.

Projekta laikā tiks veidota sadarbība ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Dvietes paliene", pieredzes apmaiņas nolūkos un sadarbības stiprināšanai.
Projekta mērķis ir izveidot darbības koncepciju dabas liegumam „Lubāna mitrājs", piesaistot ekspertus un realizēt divas darba grupu tikšanās reizes pieredzes un ideju apmaiņai.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4978,36 EUR / 3 498.81 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/043
Исполнитель проекта: Biedrība "Pie Kraujas"
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Madona, Rēzeknes novads
Юридический адрес: Ausekļa iela 6, Madona, Madonas novads, LV-4801
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор