Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Vide Visiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" aktīvi iestājas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un vienmēr aicina cilvēkus, organizācijas būt aktīviem un pilsoniski līdzatbildīgiem. Viens no apvienības "Apeirons" galvenajiem darbības virzieniem ir vides pieejamība, jo uzskatām, ja vide būtu pieejama cilvēkiem ar invaliditāti, tad viņi varētu daudz vairāk iesaistīties dažādos sabiedrības pasākumos, būtu aktīvāki un viņu dzīves kvalitāte būtu daudz labāka.

Diemžēl vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā nav ļoti pieejama. Pamazām vide kļūst pieejamāka un ir dažādas vietas, iestādes, kas tiek rekonstruētas, celtas no jauna un tās kļūst pieejamas, bet lielākajai daļai iedzīvotāju nav informācijas par šo vietu pieejamību.

Projekta vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, uzlabojot cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

Projekta tiešais mērķis: kvalitatīvas informācijas nodrošināšana par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamām vietām Latvijā.

Projekta mērķa grupa: cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvošās organizācijas, pašvaldības un cilvēki ar invaliditāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi tiks:
• Apzinātas dažādas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībā un tiks aicinātas sadarboties, sagatavojot informāciju (sarakstu), par viņu prāt pieejamām vietām cilvēkiem ar invaliditāti, viņu pašvaldībā, novadā.
• Tiks veikti apsekojumi, kuros apvienības "Apeirons" vides pieejamības eksperti, kopīgi ar uzrunātajām organizācijām apsekos un novērtēs vietas, ko sadarbības organizācijas būs ieteikuši, kā arī citas vietas. Tādejādi iesaistot, informējot un mācot citas organizācijas par vides pieejamību. Kopā veidosim piecus, divu dienu apsekojumus, kur pirmajā dienā, kopīgi ar sadarbības organizācijām apsekosim viņu ieteiktās vietas, bet otrajā dienā paši meklēsim jaunas vietas.
• Pieejamās un daļēji pieejamās vietas tiks pievienotas apvienības "Apeirons" datu bāzē un vides pieejamības aplikācijā "Mapeirons" un mājas lapā www.mapeirons.lv. Kopā plānojam pievienot 500 jaunas vietas.
• Par katru apsekoto pašvaldību/novadu sagatavosim apkopojumu, par to pieejamību, ko izsūtīsim pašvaldību/novadu pārstāvjiem, lai pievērstu uzmanību labajām lietām un lietām, kas būtu jāuzlabo viņu pašvaldībās, lai tās kļūtu pieejamākas visai sabiedrībai.
• Projekta noslēgumā veidosim noslēguma pasākumu, kurā tiks izcelti apsekoto vietu pozitīvākie piemēri, apbalvojot un uzslavējot 7 pozitīvākos vides pieejamības piemērus, pasniedzot viņiem vides pieejamības popularizēšanas dizaina priekšmetu un vispieejamākajam objektam "Zelta kruķa" statueti. Kā arī tiks informēta sabiedrība par pieejamības statistiku, ko būsim apkopojuši apsekojumos.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4603,50 EUR / 3 235.36 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/019
Исполнитель проекта: Biedrība "Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Kr. Valdemāra iela 38 k.1, Rīga, LV-1010
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор