Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības [..]

sif-jauns-kras


Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta „Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats" mērķis ir stiprināt NVO un iedzīvotāju pašiniciatīvu grupu pilsonisko atbildību un attīstīt vienlīdzības un demokrātijas īstenošanas principus sociālā riska grupu vajadzību aizstāvībai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas (īpaši – attālāko vietu no Rīgas):

- nevalstisko organizāciju dalībnieki, kuru mērķis ir aizstāvēt sociālā riska grupas bērnu, jauniešu un ģimeņu tiesības;
- iedzīvotāju iniciatīvu/interešu grupu dalībnieki, kā vecāku, kam ir bērni invalīdi, atbalsta grupas u.c.

Galvenās plānotās aktivitātes: izglītošanas un motivēšanas pasākumi vienlīdzības un demokrātijas principu efektīvākai īstenošanai un publicitātes pasākumi par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā - pilsoniskas aktivitātes un atbildības stiprināšana.

Galvenie plānotie rezultāti: informētas, apmācītas un motivētas iesaistīties atstumtās sabiedrības grupas (sociālā riska grupas) par līdzdalības nozīmi un pilsoniskas sabiedrības lomu; veicināta pozitīva publicitāte par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā pilsoniskās sabiedrības ilgtspējai.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4999,50 EUR / 3 513.67 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/049
Projekta īstenotājs: Biedrība "Izglītības projekti"
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Bebru 57, Jēkabpils, LV-5201
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 15.06.21