Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Labie darbi, lai top zināmi!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta mērķis veicināt publicitātes veidošanu par biedrību, pateicoties kurai, ne tikai cilvēki ar invaliditāti, bet visa sabiedrība kopumā, varētu iegūt kvalitatīvu un pilnvērtīgu informāciju par Liepājas Neredzīgo biedrības darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem, notiekošajām aktivitātēm. Informēsim par sadarbības iespējām ar dažādām institūcijām, fondiem, uzņēmējiem, kā veidot dažādu pakalpojumu piedāvājumu cilvēkiem ar invaliditāti, kā attīstīt sadarbību ar pašvaldībām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādējādi pierādot to, ka NVO nav tikai patērētājs, bet nozīmīgs sadarbības partneris dažādu sociālo problēmu risināšanā un mazināšanā, kur vairāki desmiti cilvēki dažādu aktivitāšu rezultātā no pabalsta saņēmējiem kļuvuši par darbiniekiem un nodokļu maksātājiem. Izdevumā "Gaisma Tumsā" tiks veidota jauna rubrika, kurā stāstīsim par citām, cilvēkiem ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Aktivitātes:

- Izdevuma „Gaisma Tumsā" sagatavošana un izdošana redzīgo, Braila rakstā un audioierakstā, kopā šā projekta ietvaros paredzēti trīs izdevumi "Gaisma Tumsā".
- Publicitātes veidošana par biedrību. Aktivitāte tiks nodrošināta visu projekta darbības laiku, tās laikā, piesaistot Sabiedrisko attiecību speciālistu, tiks popularizēts Liepājas Neredzīgo biedrības darbs un sadarbība ar dažādām institūcijām un iestādēm.

Prezentācija (gan stāstījumā, gan slaidos) par Liepājas Neredzīgo biedrību, par 60 biedrības pastāvēšanas gados panākto un nākotnes redzējumu un attīstību – š.g.15.oktobrī Starptautiskā Baltā spieķa dienā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4561,85 EUR / 3 206.09 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/042
Исполнитель проекта: Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Liepāja
Юридический адрес: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор