Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikš[..]

sif-jauns-kras


Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta ietvaros biedrība RC ZELDA nodrošinās Latvijas iedzīvotājiem bezmaksas juridisko palīdzību (t.sk. rakstiskas un mutiskas konsultācijas, pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai dažādās iestādēs un/vai tiesā). Juridiskā palīdzība tiks sniegta galvenokārt pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem (personām ar psihiskām saslimšanām un personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem) – aptuveni 35 personām, gan arī tuviniekiem (aptuveni 15 personām). Juridiskā palīdzība galvenokārt būs saistīta ar personas tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, rīcībspējas jautājumiem, personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem.

Projekta noslēgumā tiks sagatavota analīze par galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta īstenošanas rezultātā projektā iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuvinieki būs informētāki par savām tiesībām un būs pilnveidojuši spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4999,69 EUR / 3 513.80 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/079
Projekta īstenotājs: Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums