Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta ietvaros biedrība RC ZELDA nodrošinās Latvijas iedzīvotājiem bezmaksas juridisko palīdzību (t.sk. rakstiskas un mutiskas konsultācijas, pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai dažādās iestādēs un/vai tiesā). Juridiskā palīdzība tiks sniegta galvenokārt pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem (personām ar psihiskām saslimšanām un personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem) – aptuveni 35 personām, gan arī tuviniekiem (aptuveni 15 personām). Juridiskā palīdzība galvenokārt būs saistīta ar personas tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, rīcībspējas jautājumiem, personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem.

Projekta noslēgumā tiks sagatavota analīze par galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta īstenošanas rezultātā projektā iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuvinieki būs informētāki par savām tiesībām un būs pilnveidojuši spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4999,69 EUR / 3 513.80 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/079
Исполнитель проекта: Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор